Edgar Lee Masters "The hill"

Autor: P H, Gatunek: Przekład, Dodano: 09 maja 2010, 18:12:35, Tagi:  umarli ze spoon river

The Hill

 

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter?
All, all are sleeping on the hill.

One passed in a fever,
One was burned in a mine,
One was killed in a brawl,
One died in a jail,
One fell from a bridge toiling for children and wife-
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Ella, Kate, Mag, Lizzie and Edith,
The tender heart, the simple soul, the loud, the proud, the happy one?--
All, all are sleeping on the hill.

One died in shameful child-birth,
One of a thwarted love,
One at the hands of a brute in a brothel,
One of a broken pride, in the search for heart's desire;
One after life in far-away London and Paris
Was brought to her little space by Ella and Kate and Mag--
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.

Where are Uncle Isaac and Aunt Emily,
And old Towny Kincaid and Sevigne Houghton,
And Major Walker who had talked With venerable men of the revolution?--
All, all are sleeping on the hill.

They brought them dead sons from the war,
And daughters whom life had crushed,
And their children fatherless, crying--
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where is Old Fiddler Jones
Who played with life all his ninety years,
Braving the sleet with bared breast,
Drinking, rioting, thinking neither of wife nor kin,
Nor gold, nor love, nor heaven?
Lo! he babbles of the fish-frys of long ago,
Of the horse-races of long ago at Clary's Grove,
Of what Abe Lincoln said
One time at Springfield.

 

 

 

 

 

 

Wzgórze

 

Gdzie Elmer, Herman, Bert, Tom, gdzie Charley,

Gdzie bezwolny, silnoręki, gdzie dowcipniś, pijak, zabijaka?

Wszyscy, wszyscy śpią na tym wzgórzu.

 

Jednego zabrała gorączka,

Jeden zginął w kopalni,

Jednego w bójce zatłukli,

Jeden umarł w więzieniu,

Jeden spadł z mostu, harując na dzieci i żonę --

Wszyscy, wszyscy śpią, śpią, śpią na wzgórzu.

 

Gdzie Ella, Kate, Mag, Lizzie, gdzie Edith,

Gdzie czułostkowa, prostoduszna, gdzie krzykliwa, napuszona, szczęśliwa? --

Wszystkie, wszystkie śpią na wzgórzu.

 

Jedna odeszła podczas haniebnego porodu,

Jedna z odrzuconej miłości,

Jedną brutale zabili w burdelu,

Jednej zraniono dumę, odtrącając pragnienia jej serca,

Jedną po życiu w odległym Londynie i Paryżu

Ella, Kate i Mag złożyły w niewielkiej przestrzeni--

Wszystkie, wszystkie śpią, śpią na tym wzgórzu.

 

Gdzie wuj Izaak, gdzie ciotka Emily,

I stary Towny Kincaid, i Sevigne Houghton,

I Major Walker, który rozmawiał z czcigodnym rewolucjonistą? --

Wszyscy, wszyscy śpią na wzgórzu.

 

To oni złożyli tu synów poległych w czasie wojny,

I córki, które zostały zmiażdżone przez życie,

I ich dzieci osierocone, płaczące --

Wszyscy, wszyscy śpią, śpią, śpią na wzgórzu.

Gdzie Stary Skrzypek Jones,

Który bawił się życiem przez całe dziewięćdziesiąt lat,

Brał marznący deszcz na gołą klatę,

Pił, hulał, nie myślał o żonie i dzieciach,

Ani złocie, ni miłości, ani niebie?

Obacz! Gadał tylko o smażonych rybach minionego czasu,

O wyścigach konnych w przeszłości w Clary's Grove,

O tym, co Abe Lincoln powiedział

Pewnego razu w Springfield.

 

Komentarze (2)

  • Jeszcze raz przeczytałam (Pierwszy - na NS) z równym podziwem.

    • P H
    • 07 sierpnia 2010, 14:45:37

    dziękuję. miło mi :)

Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się