Grupy >> Zwycięscy >> Forum >> XII Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej - wyniki konkursu
Autor Wypowiedź
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury XII Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej
w dniu 19 października 2012 roku

Jury Konkursu w składzie: Andrzej Zaniewski – przewodniczący,
Jan Zdzisław Brudnicki, Stanisław Stanik, Irena Stopierzyńska-Siek, Iwona Zielińska-Zamora
stwierdza, że na konkurs wpłynęło 48 prac, w tym w kategorii poezji 33, w kategorii prozy 15. Wszystkie prace odpowiadały wymogom regulaminu konkursu, który wcześniej, podobnie jak ogłoszenie o zmianie terminu nadsyłania prac i nadaniu konkursowi charakteru otwartego, został opublikowany w kwartalniku kulturalnym „Sekrety Żaru”, na stronie interne-towej OM PZN oraz w innych mediach elektronicznych.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w sposób następujący:
I. W kategorii poezji:

I miejsce – godło MORIA
II miejsce – godło MATYLDA
III miejsce – godło WERONIKA
wyróżnienie – godło LENAK
wyróżnienie – godło STOKROTKA

I. W kategorii prozy:

I miejsce – godło JABŁOŃ
II miejsce – godło ŻELAZNA DROGA
III miejsce – godło ŁABĘDŹ 8
wyróżnienie – godło CYRKONIA
wyróżnienie – godło LIMO

Po otwarciu kopert zawierających dane osobowe uczestników konkursu ustalono następującą imienną listę nagrodzonych i wyróżnionych:
W kategorii poezji:

I miejsce – Irena Maria Zborowska z Gostynia, godło Moria
II miejsce – Katarzyna Kusek z Grabin woj. podkarpackie, godło Matylda
III miejsce – Katarzyna Nowak z Warszawy, godło Weronika
wyróżnienie – Maksymilian Kozłowski z Mogilna, godło Lenak
wyróżnienie – Elżbieta Kotras z Bysławia, godło Stokrotka

W kategorii prozy:

I miejsce – Irena Maria Zborowska z Gostynia, godło Jabłoń
II miejsce – Anna Błachucka z Małogoszczy, godło Żelazna droga
III miejsce – Beata Zarzycka z Warszawy, godło Łabędź 8
wyróżnienie – Tomasz Wandzel z Prabut, godło Cyrkonia
wyróżnienie – Andrzej Liczmonik z Wrocławia, godło Limo

Jury stwierdza, ze nagrodzone i wyróżnione prace spełniają wymogi regulaminu konkursu, a całość prac Jury była prowadzona z zachowaniem zasad obiektywizmu w ocenie prac oraz poufności w zakresie danych osobowych uczestników.
Protokół niniejszy zostanie podany do publicznej wiadomości przez opublikowanie w kwartalniku kulturalnym „Sekrety Żaru”, na stronie internetowej OM PZN oraz przez odczytanie podczas uroczystości zamknięcia konkursu w dniu 15 listopada 2012 roku.
Podpisy Jury:
[–] Andrzej Zaniewski
[–] Jan Zdzisław Brudnicki
[–] Stanisław Stanik
[–] Irena Stopierzyńska-Siek
[–] Iwona Zielińska-Zamora

28 października 2012, 20:04:19
Gratuluję nagrodzonym. Z przyjemnością odnajduję wśród nich znane sobie nazwiska.

04 listopada 2012, 13:37:19
tak nie smacznie o samym sobie. Nie pisany zwyczaj mówi - że Laureaci nie powinni tak samoi o sobie.

Pan A. Zaniewski jest prze publikacją "jestem ketmanem II" - czy przed ?

04 listopada 2012, 13:56:24
Musisz być zalogowany, aby móc pisać na forum. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się