P H - Aktywności

29-avatar_sm_59

P H dodał tekst List Galilejczyka dyktowany w drodze do Jerozolimy 14 sierpnia 2010, 12:06:31

P H został czytelnikiem Jarosław Trześniewski

P H dodał komentarz do tekstu w trakcie jednego z tylu dni w Saignonie autora Zuzanna Biolik

P H dodał komentarz do tekstu Lament pociągowy (proza poetycka) autora Paweł Hajduk

P H dodał komentarz do tekstu Lament pociągowy (proza poetycka) autora Paweł Hajduk

P H dodał komentarz do tekstu rymośmiowiersz autora Zuzanna Biolik

P H dodał komentarz do tekstu rymośmiowiersz autora Zuzanna Biolik

P H dodał komentarz do tekstu w trakcie jednego z tylu dni w Saignonie autora Zuzanna Biolik

P H dodał komentarz do tekstu w trakcie jednego z tylu dni w Saignonie autora Zuzanna Biolik

P H został czytelnikiem Jakub Antolak

P H dodał komentarz do tekstu Z piosenek kucharza (Piaseczno) autora Paweł Hajduk

P H dodał komentarz do tekstu Piosenka sopelka lodu autora Paweł Hajduk

P H dodał komentarz do tekstu Lament pociągowy (proza poetycka) autora Paweł Hajduk

P H został czytelnikiem Łukasz Witkowski

P H dodał komentarz do tekstu *** autora Miłosz Nowak

29-avatar_sm_59

P H dodał tekst Lament pociągowy (proza poetycka) 12 sierpnia 2010, 11:17:59

P H odpowiedział w wątku Oskar Miłosz na grupie Oskar Miłosz

29-avatar_sm_59

P H dołączył do grupy Oskar Miłosz 12 sierpnia 2010, 11:08:53